Severdigheter

Trondheim er en av Norges eldste byer og har status som landets nasjonale pilegrimsby. I Trondheim spaserer du bokstavelig i historien hvor enn du går. I tillegg til severdigheter som Nidarosdomen, Munkholmen, Kristiansten Festning og Rockheim kan Trondheim by på god mat og drikke, shopping, aktiviteter for store og små og flotte naturopplevelser.

Stiftsgården

StiftsgardenStiftsgården er Nordens største trepalé. Den ble bygget som privatbolig i 1774-78 av geheimerådinne Cecilie Christine Schøller. Bygningen fikk navnet Stiftsgården da Staten kjøpte den til stiftamtmannsbolig i 1800. Interiør og eksteriør er godt bevart etter omfattende restaureringer. Siden 1906 har dette vært Trondheims offisielle kongebolig. Representasjonsværelsene er åpne for publikum når gården ikke benyttes av kongehuset.

Nidarosdomen

NidarosdomenNidarosdomen er Norges nasjonalhelligdom og viktigste monument fra middelalderen. Her stod det opprinnelige et trekapell som ble reist over Olav den Helliges grav like etter helgenkåringen 3. august 1031. Omkring år 1070 la Olav Kyrre grunnen for den første Kristkirken på samme sted. Den stod ferdig omkring 1090. Høyalteret med kongens skrin ble satt der kongens grav hadde vært. De eldste delene av den eksisterende katedralen er fra midten av 1100-tallet.

Erkebispegården

ErkebispegårdenErkebispegården har en helt spesiell plass i Norgeshistorien. Den ble påbegynt i andre halvdel av 1100-tallet, er Nordens eldste verdslige bygning og et av de best bevarte anlegg av sitt slag i Europa. Her hadde erkebiskopen sin residens frem til reformasjonen i 1537. Etter reformasjonen var det de danske lensherrer som holdt til her. Fra omkring 1700 ble anlegget overtatt av militæretaten. Nordfløyen – som inneholder de eldste bygningene – benyttes i dag som representasjonslokaler for stat, fylke og kommune.

Munkholmen

MunkholmenMunkholmen er en liten øy i fjorden rett ut for Trondheim. I vikingetiden var dette Trondheims rettersted. Håkon Jarl og trellen Karks hoder ble satt på staker her i 995. Senere ble det klosteranlegg på Munkholmen. Det første klosteret ble trolig grunnlagt av Kong Knut den mektige så tidlig som i 1028, og er i så fall Norges eldste klosteranlegg. Klosteranlegget ble etter reformasjonen omgjort til festning og fengsel, senere også tollstasjon. Munkholmens mest berømte fange var Peder Schumacher greve Griffenfeld. Han satt fengslet her fra 1680 til 1698. I dag er Munkholmen et populært utfartssted med badeplass og restaurant.

Kristiansten festning

Kristiansten festningFestningsanlegget – som ligger på høydene øst for bykjernen – ble bygget etter den store bybrannen i 1681. Kristiansten berget byen fra svensk erobring i 1718. Under den annen verdenskrig brukte tyskerne festningen som rettersted. En minnetavle over henrettede norske patrioter viser dette. Fra Kristiansten er det vakker utsikt over Trondheim, fjorden og omegn.

Festningens porter er åpne så lenge flagget er oppe, men innvendige hus og rom er kun åpne i perioden juni – august: mandag – fredag kl 10.00-15.00, lørdag og søndag: kl 11.00-15.00. Omvisning utenom åpningstider etter avtale med Rustkammeret, telefon 73 99 58 31/32. Adgang til donjonen (forsvarstårnet) med omvisning, gratis adgang.