top of page
Informasjonskapsler
 

Vi i Hjortefaret/Byggmester R. Vallestad er opptatt av å ivareta personvernet til våre brukere, leverandører, partnere og deres ansatte. I dette dokumentet gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger vi får tilgang til som ledd i vårt arbeid

OM DE GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET

Innholdet på vårt nettsted er kun en oversikt over hvilke produkter og tjenester Hjortefaret/Byggmester R. Vallestad tilbyr, samt øvrig aktuell informasjon. Vi forsøker til enhver tid å sikre at all informasjon som presenteres på våre nettsider er korrekt, men feil kan forekomme og vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Lenker til eksterne nettsider er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for våre brukere. Hjortefaret/Byggmester R. Vallestad  er ikke ansvarlig for innholdet på nettsider der det fremgår at informasjonen tilbys av tredjepart eller annen informasjon som presenteres på, eller via, slike nettsider.

Alt innhold på våre nettsider er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

Tvister som skulle oppstå som følge av bruk av Hjortefaret/Byggmester R. Vallestad sine nettsider, reguleres i samsvar med norsk rett og er underlagt norsk verneting

 

1. Hvem er vi?

Hjortefaret/Byggmester R. Vallestad  er en leverandør av boliger, hvor vi fokuserer på å bygge gode og langvarie løsninger for våre kunder.

 

2. Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Personopplysningene vi får tilgang til vil primært bli benyttet til å kommunisere med deg, til administrasjon av henvendelser, og for eksempel informasjonsdeling via nyhetsbrev. Informasjon om din bruk av våre tjenester kan også benyttes i vårt arbeid med tjenesteforbedring/service og til statistikker forbundet med dette.

3. Hvilke personopplysninger behandler vi?

I sin alminnelighet vil vi bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendige for å administrere direkte henvendelser, utsendelse av nyhetsbrev eller for å kunne oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss i skjemaer.

Personopplysningene vil typisk omfatte navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi behandler i utgangspunktet ingen sensitive personopplysninger om våre brukere.

 

4. Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Kilden til opplysningene vi har om våre brukere vil normalt være brukeren selv ved at bruker selv gir opplysninger ved registrering på nettet

 

5. Hvordan bruker vi henvendelser og informasjonskapsler (cookies)?

Vi vil kunne sende forskjellige typer henvendelser til deg inntil 3 år etter din siste kontakt med oss, med mindre annen kontakt tilsier at kontakten kan anses for å bestå eller avvikles.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker vår nettside. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, samt huske din innlogging. Vi legger informasjonskapsler på nettsiden vår (såkalt «førsteparts-cookies»).

Vi bruker:

- Funksjonelle informasjonskapsler som hjelper å gjenkjenne deg når du vender tilbake til nettsiden vår og huske preferansene dine, for eksempel dine språkinnstillinger.
- Analytiske informasjonskapsler som hjelper å telle antall besøkende og hvordan nettsiden vår brukes.
- Informasjonskapsler knyttet til markedsføring av våre produkter og tjenester.
- Dersom du ikke ønsker å godta nødvendige, funksjonelle eller analytiske informasjonskapsler, kan du selv justere dine personverninnstillinger som beskrevet på denne siden: Slik administrerer du bruken av informasjonskapsler.

Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler på denne siden

 
6. Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger?

Vi vil innhente samtykke fra deg til behandlingen av personopplysninger. Informasjon om hva du samtykker til vil fremkomme utvetydig der personopplysningene gis.

7. Hvem har tilgang til dine personopplysninger hos oss?

Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om deg til de personer i Hjortefaret/Byggmester R. Vallestad  som har behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 1 ovenfor. Vi kan også dele disse opplysningene med våre tilknyttede underleverandører og andre samarbeidspartnere, se også punkt 8 og ved særskilt behov også våre rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

8. Hvem utleverer vi dine personopplysninger til?

Vi vil kunne benytte leverandører (underleverandører) som bistår oss med behandling av personopplysninger. Dette vil typisk være leverandører av lagringstjenester og kommunikasjonsløsninger som inngår i våre leverandørsystemer. Dette skjer kun hvor det er nødvendig for at du skal få tilgang til den aktuelle tjenesten. Samtykke til slik deling vil i så fall bli innhentet i forbindelse med kjøp/bruk av den aktuelle tjenesten. Personopplysninger vil for øvrig ikke bli delt med andre.

9. Hvordan og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Personopplysninger oppbevares så lenge det er behov for de ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes. Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre tjenester, lagres elektronisk med datasikkerhet i lokale IT-systemer.

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (f.eks. rettskrav, regnskapslov mv.).

10. Hvilke informasjonskrav har du?

Du skal informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører deg. Dette skrivet er derfor tilgjengelig på vår nettside, og viser med innlagt lenke til de sidene der du kan registrere opplysninger om seg selv. For brukere som er i kontakt med oss på annen måte, skal det gjøres oppmerksom at denne informasjonen er tilgjengelig når opplysningene samles inn.

Som registrert har du rett til:

- å få innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg
- å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes
- å protestere mot behandlingen fra direkte markedsføring, samt vite om eventuell profilering
- å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene du har gitt oss
- å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)
- å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger
- å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.

11. Hvordan sikrer vi behandlingen av dine personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.

12. Hvordan kan du kontakte oss?

Brukere som har spørsmål eller krav forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss. Se våre kontaktopplysninger på egen side.
 

 

Dato 20.04.21

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker nettsiden vår. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som våre nettsider lagrer på din datamaskin når du besøker www.trondheimvandrerhjem.no Vi bruker informasjonskapsler til forskjellige formål: - å sørge for at funksjonaliteten på våre nettjenester fungerer slik det skal for at du kan benytte deg av våre nettsider, - å analysere ditt generelle brukermønster på våre nettsider slik at vi kan forbedre nettjenestene våre, - å gi deg relevant informasjon.

Oversikt over grupper av informasjonskapsler vi bruker

 

1. Nødvendige/funksjonelle informasjonskapsler

Nettsiden lagrer en cookie for å huske valg du gjør under besøket på siden. Den slettes når du forlater nettsiden vår (sesjonsavhengige informasjonskapseler).
Vi benytter også en administrator-cookie som styrer innstillinger for administratorer. Den slettes ikke når du forlater nettsiden vår. Den lagres i en periode på 12 måneder og vil ikke være tilgjengelig etter den perioden.

 

2. Analytiske informasjonskapsler

Eksempler på hva slike analytiske informasjonskapsler gir oss svar på er:
- Hvor mange som besøker nettsiden
- Hvor lenge besøket varer
- Hvilke nettsteder brukerne kommer fra
- Hvilke nettlesere som benyttes

 

Vi bruker Google Analytics. Google setter inn informasjonskapsler med eksempelvis navn _ga på vår nettside.

Ved bruk av analytiske informasjonskapsler, samles din IP-adresse inn. Det er imidlertid ikke mulig for oss å spore tilbake din IP-adresse uten videre, da de siste sifrene av IP-adressen din erstattes med en kode før informasjonen lagres av Google. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå din geografiske plassering, men IP-adressen din kan ikke benyttes for å identifisere deg som enkeltbruker.

I tillegg er dataen som vi behandler ved bruk av analytiske informasjonskapsler slått sammen til en gruppe (aggregert data) og kan dermed ikke uten videre knyttes til deg som enkeltperson.

Når Google Analytics benyttes, blir informasjonen samlet inn via analytiske informasjonskapsler lagret på Googles servere i USA. Dette betyr at Google, som databehandler, har tilgang til slik informasjon.

Informasjonskapselen lagres på din datamaskin for en periode på 24 måneder og vil ikke være tilgjengelig etter den perioden.

3. Informasjonskapsler til markedsføring

Vi benytter informasjonskapsler til markedsføring. Vi bruker ikke informasjon for å sende deg persontilpasset markedsføring. Vi vil kunne rangere deg i en brukergruppe med ulike preferanser, men dataen som vi behandler er altså aggregert.

Disse informasjonskapslene er satt av Trondheim Vandrerhjem på nettsiden www.trondheimvandrerhjem.no. Deres levetid er ulik og Trondheim Vandrerhjem  har ikke kontroll over deres utløpsdato. Tredjeparter har tilgang til informasjon som samles inn ved bruk av deres informasjonskapsler, men kan ikke bruke informasjonen til deres egne formål.

 

4. Sosiale medier

Vi har også sider på sosiale medier slik som Facebook og Instagram, hvor vi benytter informasjonskapsler. Også de opplysningene som vi samler inn på disse mediene er aggregerte og brukes til statistikk- og analyseformål.

Vi er imidlertid ikke ansvarlig for plasseringen av eventuelle tredjeparts informasjonskapsler på din enhet fra tilbyderen av sosiale medier. Vi anbefaler deg til å se nærmere på tilbyderens personvernerklæring/informasjonskapsel-policy.

 

5. Administrasjon av informasjonskapsler

I henhold til ekomloven § 2-7 b, trenger vi ikke ditt samtykke til vår bruk av nødvendige/funksjonelle informasjonskapsler.

Når det gjelder analytiske og markedsførings informasjonskapsler, anses du å ha samtykket til slik bruk så lenge du ikke har reservert deg mot det. Ditt samtykke er innhentet via din nettlesers innstillinger. Dette er i henhold til det norske informasjonskapsel-regelverket håndhevet av Nkom. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her https://www.nkom.no/teknisk/taushetsplikt-og-personvern/elektroniske-spor/informasjonskapsler-cookies

Dersom du ikke ønsker at Trondheim Vandrerhjem skal bruke slike informasjonskapsler, kan du styre dine nettlesers innstillinger på følgende måte https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

 
6. Personvern

Vår personvernerklæring finner du her, denne beskriver også de generelle vilkår for bruk av nettstedet.

bottom of page